Erfbelasting en agrarische ondernemingen01-01-2024
De meeste partners met kinderen hebben een zogenaamd langstlevende testament voor het geval één van beide partners komt te overlijden. Dit geldt ook voor agrariërs.

Bij een dergelijk langstlevende testament erven de kinderen een erfdeel op papier, welk erfdeel opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende van beide ouders. Over dit erfdeel kan (fors) erfbelasting verschuldigd zijn.

Sinds 1 oktober 2010 vermeldt de Successiewet dat de waarde van de (agrarische) onderneming minimaal voor de liquidatiewaarde moet worden opgenomen in de aangifte erfbelasting (de liquidatiewaarde is de waarde bij afzonderlijke verkoop van alle vermogensbestanddelen van het agrarische bedrijf en vaak hoger dan de going concernwaarde). Consequentie is dat de erfdelen van de kinderen worden gewaardeerd voor de liquidatiewaarde. Dit heeft tot gevolg dat er fors erfbelasting verschuldigd is over de erfdelen van de kinderen.

Het vorenstaande kan worden voorkomen door hierop te anticiperen in uw firmacontract of in uw testament.

Wij adviseren u contact op te nemen met een notaris die niet alleen het verschil tussen een pink en een vaars weet maar u ook weet te adviseren op fiscaal/civielrechtelijk gebied.

Geschreven door W.C.A. van der Heiden
Adviseur, specialist vastgoed bij Notariskantoor Van der Heiden
Terug

Enkele klanten aan het woord

notaris van der heiden

Een goed juridisch en fiscaal advies is voor Notariskantoor Van der Heiden belangrijker dan een akte passeren. Als Notariskantoor hechten wij aan verdieping. Wat is er op tegen om onze drive te vertalen in juridisch en fiscaal unieke oplossingen?

Onze gegevens
Volg ons

Routeplanner