Pacht01-01-2024
Inleiding
Bij het in gebruik geven van een perceel grond is het van belang ervoor te zorgen dat u de grond weer zelf kunt gebruiken op het moment dat u dit wenst.
 
Reguliere pacht
Voor de pacht van een boerderij (land en opstallen) geldt een wettelijke duur van 12 jaar. Voor los land geldt een duur van 6 jaar. De pachtovereenkomst dient te worden goedgekeurd door de Grondkamer.
Geeft u land in gebruik zonder een goedgekeurd pachtcontract dan kan de pachter schriftelijke vastlegging vorderen.
Aan het in gebruik geven van land zonder een pachtovereenkomst zijn dus risico’s verbonden!
Bij vervreemding door de verpachter heeft de pachter die in het bezit is van een schriftelijke pachtovereenkomst die voor ten minste de wettelijke duur is aangegaan een voorkeursrecht tot koop (art. 7:377 BW).
Bij reguliere pacht is het voor de grondeigenaar moeilijk om de pachtovereenkomst te beëindigen. De pachter kan nagenoeg altijd verlenging van de pachtovereenkomst afdwingen.
 
Geliberaliseerde pacht
Een goede mogelijkheid voor eigenaren die hun grond niet onbeperkt in gebruik willen geven is geliberaliseerde pacht. Dit zijn pachtovereenkomsten voor een periode van 6 jaar of korter. Let wel: dergelijke pachtovereenkomsten dienen te worden goedgekeurd door de Grondkamer. De toetsing door de Grondkamer is beperkt. De pachtprijs is vrij. Voordeel van geliberaliseerde pacht is dat de pachter na afloop van de pachttermijn geen verlenging van de pachtovereenkomst kan afdwingen.
 
Conclusie
Wilt u uw grond in gebruik geven en misverstanden voorkomen? Regel dit niet mondeling, maar laat u goed adviseren en geef opdracht tot het formaliseren van een (geliberaliseerde) pachtovereenkomst.

Geschreven door mr. W.C.A. van der Heiden
Adviseur, specialist vastgoed bij Notariskantoor Van der Heiden
Terug

Enkele klanten aan het woord

notaris van der heiden

Een goed juridisch en fiscaal advies is voor Notariskantoor Van der Heiden belangrijker dan een akte passeren. Als Notariskantoor hechten wij aan verdieping. Wat is er op tegen om onze drive te vertalen in juridisch en fiscaal unieke oplossingen?

Onze gegevens
Volg ons

Routeplanner